Gebeurtenis

Opgraving Henri de Lovinfossestraat – Neerstraat 96

archeologische opgravingen
ID
1074077
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074077

Beschrijving

Omwille van de planning voor de uit te voeren werken, vond het veldwerk plaats in twee fasen. Een eerste fase is uitgevoerd vanaf 27/05/2020 tot en met 29/05/2020, een tweede fase vond plaats op 29/07/2020. In totaal nam de werfbegeleiding vier werkdagen in beslag. 

In totaal werden er vier werkputten aangelegd. In totaal werd er tijdens de werfbegeleiding ca. 435 lopende meter onderzocht, goed voor een oppervlakte van ca. 2632 m².

 

Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Eindrapport Opgraving: Archeologische begeleiding aan het wegtracé van de Neerstraat te Waasmunster, J. Verrijckt Archeologie & Advies Rapport Nr. 0457, J. Verrijckt bvba, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Neerstraat (Waasmunster)
Tijdens de werfbegeleiding in de vorm van een opgraving, werden er vijf spoornummers uitgedeeld. Daarvan zijn er slechts drie archeologisch relevant. Het aantal vondsten dat werd aangetroffen is zeer beperkt. Het gaat om twee fragmenten aardewerk.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Henri de Lovinfossestraat – Neerstraat 96 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074077 (Geraadpleegd op )