Gebeurtenis

Opgraving Peperstraat-Filliersdreef

micromorfologisch onderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1074078
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074078

Beschrijving

Er zijn in totaal zes werkputten aangelegd. Voor de oriëntatie van de werkputten is de oriëntatie van de Filliersdreef gevolgd. Er werd 9.155 m² onderzocht. 

Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: BAKX R., CLAUS A., VAN DAALEN S., DYSELINCK T., JANSSENS N. VAN DER MEER W., VAN KAPPEL K., VAN REMOORTER O., PERDAEN Y., SMITS L., STERN C., SWAELENS C. & VAN WAIJEN M. 2021: Eindverslag Opgraving Deinze, Peperstraat-Filliersdreef, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 1711, BAAC Vlaanderen bvba, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Filliersdreef (Deinze)
Tijdens de opgraving zijn sporen aangetroffen die tot meerdere periodes gerekend kunnen worden. Het gaat om zes hoofdperioden, met name neolithicum-bronstijd, ijzertijd, vroege middeleeuwen, volle middeleeuwen, late middeleeuwen en de nieuwste tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Peperstraat-Filliersdreef [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074078 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.