Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Sassenbroekstraat

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1074081
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074081

Beschrijving

De landschappelijke boringen werden op 7 mei 2020 uitgevoerd. Overeenkomstig het programma van maatregelen waarvan akte is genomen zijn er 8 landschappelijk boringen gezet (Edelmanboor met diameter 7 cm) in een verspringend grid van 20 op 25 meter . Daarvan werden 7 boringen op het terrein voorgrondverbetering gezet en één ter plaatse van de aan te leggen pompput. Er werd geboord tot een diepte van 1,20 m-MV. De locatie van de boorpunten werd ingemeten met GPS.

Het verkennend archeologisch booronderzoek werd op 20 augustus 2020 uitgevoerd. Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werden 30 boringen van de geplande 33 uitgevoerd. De uitgevoerde boringen bevinden zich allen op het terrein voor grondverbetering. De drie boringen die ter hoogte van de pompput zouden uitgevoerd worden, dienden echter gestaakt te worden. De ondergrond was fel gecompacteerd als gevolg van het huidige grondgebruik als paardenwei. Met de handboor kon er daardoor niet dieper dan 0,40m-MV geboord worden.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op vrijdag 20 november 2020 en op 21 januari 2021. De totale uitgevoerde sleufoppervlakte voor het terrein voor grondverbetering bedraagt 370 m² (9,9%). De oppervlakte van de kijkvensters bedraagt 90 m² (2,4 %) . Dit brengt de totale onderzochte oppervlakte ter hoogte van het terrein voor grondverbetering op 460 m² wat overeenkomt met een dekkingsgraad van 12,3 %. Ter hoogte van het terrein waar de pompput komt werd een werkput en kijkvenster aangelegd. Wegens de zeer beperkte oppervlakte ter hoogte van dit perceel worden de oppervlaktes hier samen genomen. In totaal is ter hoogte van dit perceel 15,5 m² onderzocht. Op een totale oppervlakte van 60 m² bedraagt dit 25,8 %. In totaal werd dus een oppervlakte van 475,5 m² onderzocht op een totale oppervlakte van 3.810 m². Dit komt overeen met een dekkingsgraad van 12,49 %.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: BROECKMANS D. & PAUMEN D. 2021: Nota Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Sassenbroekstraat te Alken: Verslag van Resultaten. ABO Archeologische Rapporten 1389, Hasselt
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sassenbroekstraat (Alken)
Archeologisch vooronderzoek Sassenbroekstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Sassenbroekstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074081 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.