Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Lijsternest

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1074088
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074088

Beschrijving

Voorafgaand aan de herneming van de verkavelingsvergunning werd op de 3 nog niet ontwikkelde of verkochte zones een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Er werd in één boorstaal een artefact aangetroffen. Daarop zijn rond het positieve boorpunt bijkomende boringen geplaatst maar geen enkel boorstaal leverde nog een relevante vondst op. Bij het proefsleuvenonderzoek werden in de NW-zone enkel natuurlijke sporen aangetroffen. In één van de sporen werd een handgevormde randscherf uit de late ijzertijd/Romeinse periode aangetroffen. In de NO-zone werd op de zuidelijke rand een greppel aangesneden met enkele grote scherven van een kom uit de late ijzertijd. De zuidelijke helft van de zuidelijke zone bevatte een sporencluster met paalsporen en kuilen, omsloten door greppels. Daarin zijn fragmenten van maalstenen (tefriet en fijn vulkanisch gesteente) en tegelfragmenten gevonden.

Auteurs: Lemay, Nancy
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: MESTDAGH B. 2021: Verslag van resultaten verkennend booronderzoek Heule Lijsternest, Ingelmunster.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: LEEMANS S. 2021: Verslag van resultaten waarderend booronderzoek Heule Lijsternest, Ingemunster.
Type: literatuur
Datum:

Bron: MESTDAGH B. 2021: Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek Heule Lijsternest, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lijsternest (Kortrijk)
Naar aanleiding van een verkavelingsvergunning vond in Heule ter hoogte van het Lijsternest een archeologische opgraving plaats. Die opgraving werd voorafgegaan door een reeks van vooronderzoeken. Op basis van deze vooronderzoeken kon de aanwezigheid van bewaarde archeologische resten ter hoogte van het projectgebied worden aangetoond. Het betreft resten uit de ijzertijd tot de Romeinse periode.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Lijsternest [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074088 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.