Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Grote Dreef

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1074098
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074098

Beschrijving

In eerste instantie werden landschappelijke boringen uitgevoerd op het terrein. Dit onderzoek werd uitgevoerd op donderdag 26 maart 2020. In totaal werden 5 boringen geplaatst volgens een verspringend driehoeksgrid. Hierbij werd een goed bewaarde podzolbodem vastgesteld ter hoogte van boorpunten 4 en 5, langs de westelijke zijde van het terrein.

Op woensdag 1 april werden 15 verkennende archeologische boringen uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid. De grondstalen werden ingezameld en nat uitgezeefd op een maaswijdte van 2mm. In het residu konden geen silex- en/of ecoartefacten opgemerkt worden. Hiernavolgend kon overgegaan worden tot het proefsleuvenonderzoek.

Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op dinsdag 14 april 2020. Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 2 parallelle noordwest-zuidoost georiënteerde sleuven. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om de schijnbare afwezigheid van sporen te verifiëren.
Het plangebied is ca. 3095m² groot en kon volledig onderzocht worden. Hiervan werd 290,4m² (9,4%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 60,4m² (2%) door middel van kijkvensters. De vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te verdelen over 10% sleuven en 2,5% dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee net niet behaald (11,4%). Er kon echter wel een goede inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel dat in dit geval duidelijk negatief bleek te zijn.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & FONTEYN P. 2020: Nota Koersel Aardeweg, Moerbeke
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Grote Dreef (Beringen)
Archeologisch vooronderzoek Grote Dreef


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Grote Dreef [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074098 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.