Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Herkenrodesingel

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074100
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074100

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 30 juni 2020. Bij is een dekkingsgraad van 12,5% het uitgangspunt, waarvan 10% voor de  sleuven en 2,5% voor kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven. Concreet vertaalt dit zich naar 3 proefsleuven van 2m breed met een totale oppervlakte van 1.175m², wat neerkomt op een dekkingsgraad van 10,3%. Dit biedt voldoende ruimte voor de uitbreiding van sleuven en de aanleg van  kijkvensters bovenop. Er werd gekozen voor twee lange sleuven om zeker de diepere geplande ingrepen  van de ondergrondse bouwlagen te kunnen nagaan. In de uiterst oostelijke zone van het onderzoeksgebied werd geopteerd voor een dwarse sleuf om een zo concreet mogelijke dekking van het onderzoeksgebied te verkrijgen.

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: CLEDA B. 2020: Nota Verslag van Resultaten. ABO Archeologische Rapporten 1292, Aartselaar
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Herkenrodesingel (Hasselt)
Archeologisch vooronderzoek Herkenrodesingel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Herkenrodesingel [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074100 (Geraadpleegd op )