Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Zelemsebaan

verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074104
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074104

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd op 7 oktober 2020. Zes boringen in een verspringend driehoeksgrid van 30 x 30 m werden geplaatst. De boringen werden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter. De diepte van de geplaatste boringen varieerde van ca. 70 cm tot 100 cm onder het maaiveld.

Het verkennend archeologisch booronderzoek vond plaats op 13 november 2020. Uitgaande van een te onderzoeken oppervlakte van ca. 2730 m²  komt dit neer op ca. 26 megaboringen. De boringen werden uitgevoerd met een megaboor met een diameter van 17 cm. Het opgeboorde sediment werd per stratigrafische bodemeenheid en per laag van maximaal 20 cm dikte gezeefd. De maaswijdte van de zeef bedroeg maximaal 2 mm.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 20 november 2020. Het proefsleuvenonderzoek waarbij 10% van het terrein onderzocht diende te worden door middel van continue proefsleuven van 2 m breed, die op 15 m van elkaar gelegen waren. In totaal werden 4 parallelle proefsleuven voorzien, die met de helling mee ingepland waren, en bijgevolg NW–ZO georiënteerd zijn. Op deze  manier kon 342 m² of 10 % van het terrein worden onderzocht . Bijkomend diende minimaal 2,5 % van het terrein onderzocht d.m.v. kijkvensters, dwars- of volgsleuven. Er werd in totaal 431 m² of 12,5 % van de oppervlakte onderzocht (3429 m²).

Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: VANAENRODE W. & DRIESEN P. 2020: Nota Meldert, Zelemsebaan. Deel 1: Verslag van Resultaten. ARON-RAPPORT 953, Tongeren
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zelemsebaan (Lummen)
Archeologisch vooronderzoek Zelemsebaan


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Zelemsebaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074104 (Geraadpleegd op )