Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kloosterstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074109
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074109

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden zestien boringen geplaatst volgens een verspringend driehoeksgrid.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden drie parallelle westnoordwest-oostzuidoost georiënteerde sleuven aangelegd. De advieszone voor verder vooronderzoek is ca. 9.292m² groot. Hiervan werd ca. 1351,7m² (14,5%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 83,0m² (0,9%) door middel van kijkvensters. Hiermee werd 15,4% archeologisch onderzocht. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. & DEBRABANDERE S. 2021: Nota Knesselare Kloosterstraat. Verslag van Resultaten. A&B archeologie, Moerbeke-Waas.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kloosterstraat (Aalter)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Kloosterstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074109 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.