Gebeurtenis

Opgraving Kerkomsesteenweg

radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1074112
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074112

Beschrijving

Tijdens het onderzoek zijn vijf werkputten aangelegd. Het vlak werd aangelegd in de top van de C-, Bt-horizont, of waar deze aanwezig is, van de E-horizont. Er werd één opgravingsvlak aangelegd.

Tijdens de archeologische opgraving in het plangebied zijn verschillende sporen bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek. De contexten zijn zowel gebruikt voor onderzoek aan macroresten (zaden en vruchten) als aan pollen (stuifmeel).

In totaal zijn er vier monsters geselecteerd voor AMS 14C-dateringen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: VAN DEN NOTELAER D. 2020: Rondom de kerk van Kerkom, Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant 2020, 8-11
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:

Bron: VAN DEN NOTELAER D. 2021: Erven uit de Midden-IJzertijd en Volle Middeleeuwen in Kerkom. Een archeologische opgraving aan de Kerkomsesteenweg te Kerkom (gemeente Boutersem), VEC Rapport 130, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkomsesteenweg (Boutersem)
Het archeologisch onderzoek vond plaats in het kader van de aanleg als terrein voor grondverbetering, waarin tevens een bufferbekken en een bergbezinkingsbekken wordt aangelegd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Kerkomsesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074112 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.