Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Leopoldwal 24-26

verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074120
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074120

Beschrijving

In de tuinzone werden in eerste instantie vijf boringen gezet. In een tweede fase, na de sloop van de gebouwen, werd een proefput en proefsleuf gegraven langs de straatzijde. Het sleufsegment had een lengte van 10,5 m en was 2 m breed. In het uiterste westen werd hierin proefput 1 verdiept. Dit komt neer op 21 m² van het terrein of 2,4 % van het onderzoeksgebied. Dit is minder dan aangegeven in het programma van maatregelen, desondanks konden alle onderzoeksvragen beantwoord worden.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Bronnen

Bron: AUGUSTIN S., REYGEL P. & WESEMAEL E. 2021: Nota Tongeren, Leopoldwal 24-26. Aron-Rapport 1025, Tongeren.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Leopoldwal 24-26 (Tongeren)
Naar aanleiding van de verbouwing van een kantoor met woonst tot een kantoor met drie woongelegenheden, werd een proefputten- en proefsleuvenonderzoek met vier aanvullende boringen in de tuinzone uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Leopoldwal 24-26 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074120 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.