Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Otegemstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074121
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074121

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden 5 boringen uitgevoerd. De boorpunten zijn in 2 parallelle boorraaien ingepland volgens een verspringend driehoeksgrid.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden 4 parallelle licht NW/ZO georiënteerde sleuven en 4 kijkvensters aangelegd. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 3329m². Door de aanwezigheid van kelders onder de aanwezige villa was het centraal zuidelijk deel reeds grotendeels verstoord. Hierdoor werd de onderzoekbare zone teruggebracht tot ca. 2704m². Van deze zone werd 274m² (10%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 32m² (1,2%) door middel van kijkvensters. Hiermee werd in totaal 11,2% archeologisch onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & WYNS G. 2021: Nota Zwevegem Otegemstraat. A&B archeologie, Moerbeke-Waas.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Otegemstraat 289 (Zwevegem)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Otegemstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074121 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.