Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Esenweg

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, paleolandschappelijk booronderzoek
ID
1074122
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074122

Beschrijving

Op 7 juni 2019 werd het landschappelijk profielputtenonderzoek uitgevoerd. Er werden verspreid over de zone vijf landschappelijke profielputten aangelegd.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 13, 14 mei en 19 juni 2019. Er werd voor ca. 944m² sleuven aangelegd (10,15%). De oppervlakte van volgsleuven en kijkvenster bedraagt 70m² (1,20%). In totaal bedraagt dit 1.010m², wat overeenkomt met ca. 11,35% van het onderzoeksgebied.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: PYPE P. en COENAERTS J. 2019: Nota Sloopbegeleiding, landschappelijke profielputten en proefsleuvenonderzoek aan de Esenweg te Diksmuide (West-Vlaanderen). Verslag van Resultaten, ABO archeologische rapporten 977, Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Esenweg 2-8 (Diksmuide)
De drie stoffelijke resten werden aangetroffen in een opgevulde kuil van een granaatinslag.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Esenweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074122 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.