Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Blauwe Paal

metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074125
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074125

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Tijdens het landschappelijk booronderzoek  werden 12 boringen uitgevoerd met een edelmanboor met diameter van 7cm. De boorpunten zijn ingeplant volgens parallelle boorraaien. Tijdens het booronderzoek werden geen sporen of vondsten aangetroffen. Er werden geen stalen genomen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 6 parallelle NW-ZO gerichte proefsleuven van 1,8m breed uitgegraven (met uitzondering van de oostelijke zone die verstoord bleek). Er werden enkele kijkvensters aangelegd om duidelijkheid te krijgen in bepaalde sporen of om de schijnbare afwezigheid van sporen na te gaan. De advieszone voor het verder proefsleuvenonderzoek was ca. 10.822m² groot. Van deze onderzoekbare zone werd 1110m² (10,2%) onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters. Het maaiveld, de aangelegde vlakken en de storten van sleuven werden onderzocht met een metaaldetector. In totaal werden 5 bodemprofielen geplaatst, verspreid over het volledige terrein, waarbij twee verschillende bodemsequenties konden vastgesteld worden, meer bepaald een Ap – ophoging – C en een Ap – C sequentie. Er zijn twee relevante archeologische sporen vastgesteld. Er werden geen vondsten aangetroffen. Wel werd een houtskoolmonster en een houtskoolstaal genomen uit het aangetroffen houtskoolrijk spoor voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. & DEBRABANDERE S. 2021: Wetteren Blauwe Paal. Verslag van de Resultaten, 2021.104, Moerbeke-Waas
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Blauwe Paal (Wetteren)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Dit leverde slechts enkele relevante archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Blauwe Paal [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074125 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.