Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Pontstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074127
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074127

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 29 en 30 augustus 2019. Er werd een proefsleuf van in totaal ongeveer 21 meter aangelegd met een totale oppervlakte van 80 m². Dit bedraagt 6,75% van de totale oppervlakte van uitgravingszone (1.185 m²) ter hoogte van het kasteel. Als we in rekening brengen dat hiervan reeds 350 m² is verstoord door de kelders onder het kasteel, werd 9,5% van het onverstoorde deel van de zone onderzocht.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: TERRYN B. 2019: Nota Sint-Martens-Latem Pontstraat: Verslag van Resultaten. BAAC Vlaanderen Rapport 1232, Gent
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Pontstraat (Sint-Martens-Latem)
Archeologisch vooronderzoek Pontstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Pontstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074127 (Geraadpleegd op )