Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Poekebeek

verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1074130
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074130

Beschrijving

Het verkennend archeologisch booronderzoek werd uitgevoerd in augustus 2019. Op basis van het landschappelijk booronderzoek zijn twee zones aangewezen waarin dit archeologisch booronderzoek plaats moest vinden. Een zone van ongeveer 1364m2 en een zone van ongeveer 1417m2 . In totaal resulteert dit in ongeveer 131 archeologische boringen in een verspringend driehoeksgrid van 5m .

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: JANSEN I. 2019: Archeologische evaluatie van het bodemarchief aan de Oude Kapellestraat in Tielt (West Vlaanderen). Verslag van Resultaten, ABO archeologische rapporten 26074.R.01, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Oude Kapellestraat (Tielt)
Archeologisch vooronderzoek Oude Kapellestraat/Poekebeek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Poekebeek [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074130 (Geraadpleegd op )