Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Rapaertstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074131
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074131

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologische vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek.

In kader van het landschappelijk bodemonderzoek werden in totaal 5 boringen tot op 1m diepte uitgevoerd.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 5 parallelle sleuven van 2m breed uitgegraven zodat 522m², ofwel 11,31% van het te onderzoeken plangebied van 4614m² onderzocht werd. Er zijn geen extra kijkvensters uitgegraven. In elke werkput werd een bodemprofiel van 1m breed tot op relevante diepte opgeschoond. Twee bodemprofielen zijn geregistreerd. Er zijn 23 sporen geregistreerd, er zijn geen vondsten waargenomen en er gebeurde geen staalname.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Bronnen

Bron: DE KREYGER F., BILLEMON P. & HOORNE J. 2021: Hertsberge-Rapaertstraat februari 2021. DL&H-nota, Adegem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Rapaertstraat (Oostkamp)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologische vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Dit leverde geen archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch vooronderzoek Rapaertstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074131 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.