Gebeurtenis

Vooronderzoek Sint-Truidersteenweg 285

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, metaaldetectie, archeologische veldkartering
ID
1074146
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074146

Beschrijving

Het terrein werd hierbij door drie oost-west georiënteerde sleuven die echter in het oosten werden verkort zodanig hier een bijkomende noord-zuid georiënteerde sleuf kon worden aangelegd. Verder werden twee kijkvensters aangelegd. Op deze wijze werd in totaal 632 m² of 12,5 % van de oppervlakte onderzocht. Voorafgaand werd een veldkartering en metaaldetectie uitgevoerd over het gehele terrein. 

Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: AUGUSTIN S.., PAUWELS D., REYGEL P., VAN DE STAEY I. & WESEMAEL E. 2021: Archeologienota Tongeren, Sint Truidersteenweg 285 Ontwikkeling van een verkaveling ARON bvba Deel 1: Verslag van Resultaten, ARON Rapport 972, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Truidersteenweg 285 (Tongeren)
Bij de metaaldetectie en veldkartering werd een aantal objecten aangetroffen, het proefsleuvenonderzoek leverde geen sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Sint-Truidersteenweg 285 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074146 (Geraadpleegd op )