Gebeurtenis

Vooronderzoek Slingerweg

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1074147
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074147

Beschrijving

Het verkennend archeologisch booronderzoek werd uitgevoerd in een afgebakende zone (ca. 1,38 ha) waarbij 133 megaboringen werden gezet. Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werden geen lithische artefacten aangetroffen. 


Het proefsleuvenonderzoek werd eveneens enkel uitgevoerd in de zuidelijke zone van het terrein (ca. 3 ha). Het terrein werd onderzocht door 12 N-Z georiënteerde proefsleuven en drie kijkvensters. 

Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: AUGUSTIN S., VANAENRODE W., VAN DE STAEY I. & DRIESEN P. 2021: Archeologienota Genk, Slingerweg Fase 1: Uitbreiding van een fabriek Deel 1: Verslag van resultaten, Aron rapport 981, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Henry Fordlaan 37 (Genk)
Het vooronderzoek leverde geen vondsten of sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Slingerweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074147 (Geraadpleegd op )