Gebeurtenis

Geofysisch en luchtfotografisch onderzoek Bernikkewallestraat

geofysisch onderzoek, luchtfotografisch onderzoek
ID
1074156
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074156

Beschrijving

Langs de Bernikkewallestraat werd in functie van het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem na het uitvoeren van een archiefonderzoek van de beschikbare historische luchtfoto's ook een geofysisch onderzoek uitgevoerd. De confrontatie van beide onderzoeken leidde tot een duidelijk beeld van de aanwezige archeologische resten uit Wereldoorlog I op dit terrein.

Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Bronnen

Bron: STRUYF N., THOMAS G., & VAN DE VIJVER M. met bijdragen van SAEY T. & STICHELBAUT B. 2021: Bouw van een loods op het Provinciaal Domein 'De Palingbeek' - Site 'Pannecoucke', Ieper, RAAP België - Rapporten 684, Eke.
Type: literatuur
Datum:

Bron: STICHELBAUT B. 2021: Ieper-Bernikkewalstraat: historisch vooronderzoek projectgebied aan de hand van historische luchtfoto's en loopgravenkaarten, Gent, CHAL-rapport 82.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bernikkewallestraat (Ieper)
Een onderzoek van historische luchtfoto's en loopgraafkaarten gecombineerd met een gericht geofysisch onderzoek leidde tot de lokalisatie van een Britse gevechtsloopgraaf uit 1916. Het terrein is niet gediepgrond waardoor de verwachting is dat deze loopgraaf goed bewaard is en archeologisch relevante informatie bevat.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geofysisch en luchtfotografisch onderzoek Bernikkewallestraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074156 (Geraadpleegd op )