Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Pastoorstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074157
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074157

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd op 5/09/2017. Er werden zes boringen verspreid over het terrein uitgezet. De boringen werden gezet tot op het niveau van de natuurlijke bodem of tot een maximale diepte van 200 cm.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 10 oktober 2019. In totaal werden drie sleuven aangelegd, goed voor een oppervlakte van 381 m². Eén kijkvenster in werkput één werd aangelegd. De sleuven strekten zich uit over 180 m lengte. De totale oppervlakte van het plangebied is ca. 3046,98 m² dit houdt in dat het proefsleuvenonderzoek een dekkingsgraad had van 12.5%.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: VAN LAERE E., VERGAUWE R., VAN DE VELDE S. & LALOO P. 2019: Nota Reningelst, Pastoorstraat: Verslag van Resultaten. BAAC Vlaanderen Rapport 1261, Gent
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Pastoorstraat (Poperinge)
Archeologisch vooronderzoek Pastoorstraat.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Pastoorstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074157 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.