Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Schoenstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074160
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074160

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouw- en heraanlegwerken, is binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden 15 boringen uitgezet, verspreid over het terrein, met een Edelmanboor van 7 cm. De boringen reikten tussen 1,7 en 3 m. Er gebeurde geen staalname. 

 Rekening houdend met de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek was het niet noodzakelijk om de volledige oppervlakte effectief aan een proefsleuvenonderzoek te onderwerpen, aangezien een grote zone ten noorden van het opleidingscentrum tot 2 m diep verstoord bleek. Hierdoor werd
de te onderzoeken zone van 2,48 ha gereduceerd naar 1,56 ha. Er zijn 16 noord-zuid gerichte sleuven van 2 m breed uitgegraven. Uiteindelijk kon 1730 m², ofwel 11,09% van het te onderzoeken projectgebied van 1,56ha onderzocht worden. Door de aanwezigheid van een hoge graad van verstoring over het gehele terrein (zie infra) en het gebrek aan relevante sporen en vondstenconcentraties, werd ervoor gekozen om geen extra kijkvensters aan te leggen. De bodemgenese werd nog eens extra onderzocht aan de hand van 7 opgeschoonde bodemprofielen (1 m breed) in de werkputten. Er gebeurde geen staalname. Er zijn geen vondsten geregistreerd. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Bronnen

Bron: DE KREYGER F., ROZEK J., CRUZ F., LALOO P., BILLEMON P. & HOORNE J. 2020: Temse-Schoenstraat, juli-oktober 2020? DL&H Nota, Adegem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schoenstraat (Temse)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouw- en heraanlegwerken, is binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Dit bracht geen relevante archeologische sporen aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Schoenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074160 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.