Gebeurtenis

Vooronderzoek met ingreep in de bodem langsheen de Willemstraat

verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1074161
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074161

Beschrijving

Op een groot terrein langsheen de Willemstraat te Zwevezele werd na een bureauonderzoek en landschappelijk booronderzoek ook een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. De boorcampagnes leverden een goed inzicht op de genese van de ondergrond. Op twee boorlocaties werden ceramiekfragmenten aangetroffen.

Auteurs: Pieters, Marnix
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: CLAUS A., DEPAEPE I & VELLEMAN J. 2021: Archeologienota Ringbeek te Zwevezele (gem. Wingene) (Archeologisch Vooronderzoek). Verslag van Resultaten, Eke, RAAP België - Rapport 601.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Willemstraat (Wingene)
Bij een archeologisch vooronderzoek (boringen, proefsleuven) werden op aardewerkfragmenten uit de metaaltijden aangetroffen, evenals een gracht opgevuld met Romeins nederzettingsafval en een laatmiddeleeuwse (extractie)kuil.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek met ingreep in de bodem langsheen de Willemstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074161 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.