Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Hof Van Straeten

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074165
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074165

Beschrijving

Bij een proefsleuvenonderzoek aan het Hof Van Straeten te Varsenare (Jabbeke) werden drie grachten en vier kuilen aangesneden. Twee grachten dateren volgens de archeologische vondsten uit de ijzertijd of Romeinse periode en één gracht dateert uit de late middeleeuwen. De kuilen zijn wellicht te interpreteren als sporen van een recente boomgaard gezien hun regelmatige onderlinge afstand. Dit patroon is ook vastgesteld bij de opgegraven zones in de omgeving.

Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Bronnen

Bron: VERWERFT D., MIKKELSEN J.H. & ROELENS F. 2021: 2021 Hof Van Straeten, Jabbeke. Verslag van resultaten archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (proefsleuvenonderzoek), Raakvlak. Onroerend Erfgoed Brugge en Ommeland 2021/21.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hof Van Straeten (Jabbeke)
Bij een proefsleuvenonderzoek ter hoogte van het Hof Van Straeten kwamen drie grachten en 4 kuilen aan het licht. De grachten dateren uit de ijzertijd of Romeinse periode en de kuilen houden wellicht verband met een boomgaard.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Hof Van Straeten [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074165 (Geraadpleegd op )