Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Borgerstein

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074181
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074181

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het plangebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

Er werden acht werkputten (zes proefsleuven en twee kijkvensters) aangelegd. De proefsleuven lagen parallel aan elkaar en hadden een breedte van 2m. Door middel van proefsleuven en kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 405 m². Dit is 6,44 % van de te onderzoeken zone en is het gevolg van het feit dat verschillende delen van het terrein niet toegankelijk waren voor onderzoek.

Er werden vijf bodemprofielen geregistreerd, die min of meer een gelijke bodemopbouw vertonen, met slechts enkele kleine onderlinge verschillen. Er gebeurde geen staalname.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: REYNS N. 2020: Nota Sint-Katelijne-Waver - IJzerenveld (Borgerstein), loten 2 & 3, Rapporten All-Archeo bvba 1103, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Drieradenstraat, Ijzerenveld, Kapelweg, Kretenborg (Sint-Katelijne-Waver)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het plangebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit leverde geen relevante archeologische resultaten op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Borgerstein [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074181 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.