Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Stedestraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074198
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074198

Beschrijving

De landschappelijke boringen werden manueel uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter, tot een diepte van maximaal 2 meter onder het aangelegde vlak van de landschappelijke profielput of tot het grondwater boringen onmogelijk maakte. De boordiepte was op basis van de bodemkaart leek een boordiepte van 2 meter onder het aangelegde vlak van de landschappelijke profielput voldoende om eventuele afgedekte paleo-horizonten binnen het quartair sediment vast te stellen. Deze diepte bleek ruim voldoende om een zicht te krijgen op de laat-Pleistocene en Holocene bodemvorming.            

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd tussen 4 oktober en 12 december 2019. Er werd van het zuidwestelijke en westelijke deel van het onderzoeksgebied 14,3% van de beschikbare oppervlakte onderzocht. Van het noordelijke deel van het onderzoeksgebied, dat circa voor de helft verstoord is, werd 7,4% van de beschikbare oppervlakte middels proefsleuven onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: HEMBYSE

Bronnen

Bron: DE SMAELE B. & PIETERS H. 2020: Nota Vooronderzoek Zwevegem, Stedestraat: Verslag van Resultaten. Hembyse Rapport I 333, Gent
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Stedestraat

Stedestraat (Zwevegem)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Stedestraat (Zwevegem)
Archeologisch vooronderzoek Stedestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Stedestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074198 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.