Gebeurtenis

Proefsleuven Vossekotstraat 81

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074209
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074209

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het projectgebied. 

Om een evaluatie te maken van het archeologische potentieel van het terrein, werd gebruik gemaakt van het systeem van continue proefsleuven. In totaal werden 4 sleuven aangelegd, telkens met een breedte van 2,5 m. De afstand tussen de assen van de sleuven bedroeg telkens 15 m. De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 3641,37 m². Door middel van de sleuven met aanvullende kijkvensters werd hiervan in totaal 393,62 m² of 10,81 % onderzocht. Tijdens het veldwerk werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Er werden dan ook geen coupes gezet. Er werden evenmin vondsten ingezameld en er gebeurde geen staalname. 

Binnen het projectgebied werd een aardkundig referentieprofiel aangelegd, waarbij dieper werd gegaan dan het archeologische vlak, teneinde een beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bronnen

Bron: VAN NESTE T. & LAUWERS B. 2020: Sint-Niklaas - Vossekotstraat 2020, Rapporten van Erfpunt-team Onderzoek 170, Sint-Niklaas.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vossekotstraat 81 (Sint-Niklaas)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het projectgebied. Dit leverde geen relevante archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuven Vossekotstraat 81 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074209 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.