Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Hasseltsebaan 64

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074214
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074214

Beschrijving

Voor het landschappellijk bodemonderzoek werden binnen het plangebied 7 boringen geadviseerd. Omwille van de verhardingen aanwezig binnen het plangebied, alsook puinpakketten die regelmatig terug opdoken, resulterend in een ondoordringbaarheid van de bodem, diende de meerderheid van de boringen (in beperkte mate) verplaatst te worden.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 10 proefsleuven aangelegd. Er werd 1033 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met 13,3 % van de totale oppervlakte van het plangebied (7771 m²). Daarvan zijn de kijkvensters goed voor een oppervlakte van 197,5 m², wat neerkomt op 2,5% van de onderzochte oppervlakte. Er werden in totaal 8 kijkvensters aangelegd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: PEPERMANS J. & VERRIJKCT J. 2021: Nota Hechtel-Eksel, Hasseltsebaan 64: Verslag van Resultaten. Verrijckt Rapport 0683.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hasseltsebaan 64 (Hechtel-Eksel)
Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe handelsruimte met omliggende parkeergelegenheden, werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Hasseltsebaan 64 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074214 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.