Gebeurtenis

Proefsleuven Witte Molen

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074238
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074238

Beschrijving

Naar aanleiding van de herinrichting van de bestaande parking aan het sportcomplex de Witte Molen, werd binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

In totaal werden 3 continue sleuven aangelegd, telkens met een breedte van 2,5 m. De afstand tussen de assen van de sleuven bedroeg telkens 15 m. De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 3131,69 m². Door middel van de sleuven met aanvullende kijkvensters werd hiervan in totaal 354,71 m² of 11,33 % onderzocht. Teneinde de interpretatie van mogelijke sporen te verduidelijken, werd een selectie van de aanwezige sporen gecoupeerd. 

Binnen het projectgebied werd een aardkundig referentieprofiel aangelegd. 

Meerdere sporen en vondsten zijn geregistreerd; er gebeurde geen staalname. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bronnen

Bron: VAN NESTE T. & LAUWERS B. 2020: Nota Sint-Niklaas - Witte Molen 2020. Proefsleuven en proefputten, Rapporten van Erfpunt - team Onderzoek 174, Sint-Niklaas.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Witte Molen

Magnolialaan (Sint-Niklaas)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Magnolialaan (Sint-Niklaas)
Naar aanleiding van de herinrichting van de bestaande parking aan het sportcomplex de Witte Molen, werd binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden nederzettingssporen aangetroffen die mogelijk te dateren zijn in de ijzertijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuven Witte Molen [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074238 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.