Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek De Meire

waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074254
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074254

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werden 38 boringen uitgevoerd met een gemiddelde diepte van 1,20m. Deze zijn gelokaliseerd op 4 verschillende raaien met een voornamelijk NW-ZO oriëntatie.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 42 proefsleuven uitgezet met samen een oppervlakte van 5210,82m², wat overeenkomt met 10,57% van het totale projectgebied en 11,41% van het toegankelijke plangebied. Daarnaast hebben de 2 tussensleuven een oppervlakte van 149,48m2 en de 4 kijkvensters een oppervlakte van 389,58m². Tegenover het totale onderzoeksgebied stemt dit overeen met 1,09% en is er 1,18% van het toegankelijke projectgebied onderzocht aan de hand van tussensleuven en kijkvensters.

Op de plaatsen waar silexvondsten gedaan werden, werden voor het waarderend onderzoek in totaal 35 boringen uitgevoerd in een verspringend, regelmatig driehoeksgrid  van 5m afstand tussen de raaien, en 6m tussenafstand bij de boringen in een raai.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Bronnen

Bron: HEYNSSENS N., NEMRY A., BILLEMON P. & HOORNE J. 2021: Gavere - De Meire, maart - mei 2021. DL&H-nota, Adegem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Klonkeveldstraat, Stationsstraat, Steenweg (Gavere)
Naar aanleiding van de aanleg van een nieuw industrieterrein met wegenis en groenzone, werd een landschappelijk bodemonderzoek, een proefsleuvenonderzoek en een waarderend archeologisch onderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek De Meire [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074254 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.