Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Doornzele Lochtingstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074255
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074255

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

Het landschappelijk booronderzoek omvatte 8 boringen tot in de C-bodem tenzij de boor stuitte op puin. Er zijn geen vondsten aangetroffen en er gebeurde geen staalname.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 3 N-Z georiënteerde sleuven uitgegraven voor het nog bestaande woonhuis en 1 O-W georiënteerde sleuf achter het woonhuis.  Op de weide ten zuiden van de gebouwen werden 3 parallelle N-Z georiënteerde sleuven aangelegd. De sleuven waren 1,8m breed. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om meer duidelijkheid te krijgen in een bepaald spoor of sporencluster. De zone van de geplande werken is ca. 9123m² groot. Hiervan werd ca. 952m² (10,5%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 102m² (1,1%) door middel van kijkvensters. De vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% werd hiermee net niet behaald (11,6%). 

Relevante delen van de putwandprofielen werden opgeschoond en geregistreerd als referentieprofiel. In totaal werden 4 referentieprofielen geplaatst, verspreid over het volledige terrein.

In totaal werden 38 grondsporen teruggevonden en werden 10 inventarisnummers uitgedeeld aan ingezameld vondstmateriaal, hoofdzakelijk aardewerk.

Er werden geen stalen genomen. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & WYNS G. 2021: Nota Doornzele Lochtingstraat. Verslag van de resultaten, 2020-179, Moerbeke-Waas.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Lochtingstraat

Lochtingstraat (Evergem)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lochtingstraat 62 (Evergem)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Dit leverde nederzettingssporen uit de middeleeuwen op. Bij de archeologische opgraving waren de archeologische sporen verspreid aanwezig over de hele onderzoekszone, de concentratie bevond zich evenwel in het noordelijk deel van de opgravingszone. De aangetroffen sporen omvatten kuilen, poelen, greppels, grachten, uitbraaksporen van muren en bakstenen constructies. Ze zijn op te delen in verschillende periodes periodes. 


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Doornzele Lochtingstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074255 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.