Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Melbergstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1074257
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074257

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden 6 boringen in een verspringend driehoeksgrid van 30 x 30 m geplaatst.

Het verkennend archeologisch booronderzoek bestond uit de plaatsing van 13 megaboringen in een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd het terrein onderzocht door middel van vijf NO-ZW georiënteerde proefsleuven met een totale oppervlakte van 249 m². Bij het aanleggen van de sleuven diende rekening gehouden te worden met het nog bestaande clubhuis en de te bewaren bomen en groenzone. Er werden kijkvensters ingepland op basis van de goede bodembewaring in deze zones. Op deze wijze werd in totaal 320 m² of 12,6 % van de oppervlakte onderzocht (ca. 2528 m²). Er werden in totaal vijf profielputten aangelegd om de bodemopbouw te kunnen bepalen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Bronnen

Bron: HOEBRECKX M., VANAENRODE W. & DRIESEN P. 2021: Nota Genk, Melbergstraat. Bouw van een clubhuis, Verslag van Resultaten, Aron-Rapport 1012.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Melbergstraat (Genk)
Naar aanleiding van de bouw van een clublokaal / buurthuis, de aanleg van een parking en omgevingsaanleg, werd een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Melbergstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074257 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.