Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Bouwelsesteenweg

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074290
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074290

Beschrijving

Onderzoek d.m.v. 4 landschappelijke boringen, 5 proefsleuven en 1 kijkvenster. Plaatselijk is een E- en B-horizont aangetroffen tijdens het booronderzoek. Dit gaf geen aanleiding tot verder verkennend booronderzoek.

Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: JENNES N. & VERRIJCKT J. 2021, Nota Nijlen, Bouwelsesteenweg 66-68, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bouwelsesteenweg 66-68 (Nijlen)
Het onderzoek leverde enkele greppels uit de 18-19de eeuw op en één laatmiddeleeuwse kuil.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Bouwelsesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074290 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.