Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Koningin Astridstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074307
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074307

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd op 24/03/2020-26/03/2020. Het landschappelijk booronderzoek werden manuele boringen uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Om het terrein te evalueren werden boringen uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 01/04/2020 - 07/04/2020. Door middel van proefsleuven werd een oppervlakte opengelegd van 364,19 m². Dit is 11,07% van de te onderzoeken zone . Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 159,20 m². Dit is 4,84 % van de te onderzoeken zone. De proefsleuven lagen parallel aan elkaar, hadden een breedte van 2 m en werden machinaal aangelegd. Er werden acht werkputten (twee proefsleuven en zes kijkvensters) aangelegd. Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte tussen 88 en 166 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 29,30 en 30,08 m TAW.In totaal werden er 84 sporen geregistreerd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: REYNS N., VAN BUGGENHOUT J. & GYESBREGHS D. 2020: Nota Waasmunster – Koningin Astridstraat: Verslag van Resultaten. Rapporten All-Archeo bvba 999, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Koningin Astridstraat (Waasmunster)
Archeologisch vooronderzoek Koningin Astridstraat.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Koningin Astridstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074307 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.