Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Kouterstraat

metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1074315
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074315

Beschrijving

Binnen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een rusthuis werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd door Archebo. Op 13 en 14 augustus werden tijdens het vooronderzoek twee houtskoolmeilers aangetroffen. Een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving bleek noodzakelijk om meer informatie over deze houtskoolmeilers te bekomen. De op te graven oppervlakte bedraagt ca. 2.665 m².
Er zijn 2 zones afgebakend. De eerste zone ligt rond de eerste meiler (spoor 28) en (haard)kuil spoor 27. Als begrenzing van deze zone worden de paalkuil (spoor 30) in het zuiden en de greppel (spoor 21) in het noorden genomen. De tweede op te graven zone ligt rond de tweede meiler (spoor 31). Hier wordt een zone van 20 x 20 meter geadviseerd voor verder onderzoek. De opgravingszone werd opgedeeld in vijf werkputten. De diepte waarop het 1ste archeologisch vlak wordt aangelegd bedraagt ca. 1,05 m -mv.

Het aangelegde vlak, de aanwezige sporen, alsook de storthopen werden gecontroleerd op de aanwezigheid van metalen voorwerpen door middel van een metaaldetector.

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Bronnen

Bron: Claesen J., Van Genechten B., Audenaert E., Keersmaekers E., Doucet A. & Bouckaert K. 2019: Archeologische opgraving Oud-Heverlee-Kouterstraat, Archebo-rapport 2019/004, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Booronderzoek Oud-Heverlee

Blanden (Oud-Heverlee)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kouterstraat (Oud-Heverlee)
Er werd een archeologische opgraving uitgevoerd. Houtskoolmeilers, brandkuilen, paalkuilen en overige kuilen werden aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch onderzoek Kouterstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074315 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.