Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Papenbroekstraat

metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1074337
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074337

Beschrijving

In opdracht van de bouwheer SOCIAAL WONEN arro Leuven cvba heeft BAAC bvba een archeologische opgraving uitgevoerd op de terreinen tussen de Papenbroekstraat, de Kloosterbergstraat en de Gasthuisberg te Diest (deelgemeente Webbekom). Op de betreffende locatie plant de opdrachtgever de bouw van sociale woningen. De opgraving gebeurde in navolging van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem, uitgevoerd door Triharch in november 2010. Hierbij werden sporen uit de steentijd, de metaaltijden, de middeleeuwen en de nieuwe tijd aangetroffen. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ca. 3650 m² en kende een eerder gebruik als akker- en weiland. Deze zone werd door middel van een vlakgraving onderzocht. Er werd gewerkt met één werkput. Tijdens de opgraving werd in de werkput machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante niveau, namelijk op een gemiddelde diepte van 25,00 m TAW. Tijdens het onderzoek zijn voornamelijk grachten, greppels, kuilen en een waterput aangesneden die in de Volle en Late Middeleeuwen te dateren zijn. Met behulp van een metaaldetector werden eventuele metaalvondsten opgespoord.

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: Gierts I., Cox L., Vanden Borre J. 2011: Archeologische opgraving Diest, Papenbroekstraat, site 1 (grafheuvel), BAAC Vlaanderen Rapport 12, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Papenbroekstraat (Diest)
Een archeologisch onderzoek werd uitgevoerd. Hierbij werden sporen uit de steentijd, de metaaltijden, de middeleeuwen en de nieuwe tijd aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch onderzoek Papenbroekstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074337 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.