Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Paardskerkhofstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074402
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074402

Beschrijving

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het Rusthuis Berkenhof werd een archeologische prospectie met ingreep in de bodem onder de vorm van een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het terrein werd onderzocht door middel van twee, noordnoordoost - zuidzuidwest georiënteerde sleuven van 2 m breed. Bijkomend werden er drie kijkvensters aangelegd. 

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Bronnen

Bron: Augustin S. & Driesen P. 2020: Nota Heers, Paardskerkhofstraat, Aron-rapport 836, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Paardskerkhofstraat 59 (Heers)
Een prospectie met ingreep in de bodem onder de vorm van een proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd. Het proefsleuvenonderzoek leverde geen sporen of vondsten op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch vooronderzoek Paardskerkhofstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074402 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.