Gebeurtenis

Opgraving Heilig Hartplein-Luikerstraat

archeologische opgravingen
ID
1074404
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074404

Beschrijving

In het kader van de geplande aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel in de Luikerstraat en de heraanleg van het Heilig Hartplein in de stad Sint-Truiden werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Initieel werd een bureaustudie uitgevoerd die als doel had om de archeologische verwachting in kaart te brengen en om verstoringen op te sporen. Op basis van de resultaten van de bureaustudie werd bijkomend archeologisch onderzoek noodzakelijk geacht. Het betrof enerzijds een vlakdekkende opgraving van het plein (drie vlakken aangelegd) en anderzijds een archeologische begeleiding van de aanleg van de RWA-leiding en het rioleringsstelsel in de Luikerstraat. 

 

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Bronnen

Bron: De Winter N., Hoebreckx M. & Van De Staey I. 2020: Archeologische opgraving aan het Heilig Hartplein en de Luikerstraat te Sint-Truiden, Aron-rapport 658, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heilig-Hartplein, Luikerstraat (Sint-Truiden)
De opgraving van het plein leverde sporen op uit de middeleeuwen en nieuwe tijd, met onder meer resten van het laatmiddeleeuwse kerkhof, een waterput en bebouwing rondom de Onze-Lieve-Vrouwekerk.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Heilig Hartplein-Luikerstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074404 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.