Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kuilstraat 43

metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1074405
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074405

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden 5 boringen gezet met een Edelmanboor van 7 cm diameter in  een licht verspringend driehoeksgrid. De afstand tussen de raaien bedraagt 20 m en tussen de boringen in de raaien 30 m.

In de zone waar tijdens het landschappelijk booronderzoek een gedeeltelijk bewaard podzolbodem werd aangetroffen, is overgegaan tot een verkennend archeologisch booronderzoek. Tijdens dit onderzoek zijn 14 verkennende boringen gezet in een verspringend driehoeksgrid met een afstand van 10 m tussen de raaien en 12 meter tussen de boringen in een raai. Er werd manueel geboord met een boor type Edelmann met een boorkop van 12 cm. Per boring werd een staal genomen onder de Ap-horizont. In totaal betreft het 26 bulkmonsters. Het sediment werd met zuiver water nat gezeefd op een maaswijdte van 1,8 mm. Er zijn geen vondsten waargenomen en er zijn geen stalen geselecteerd.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd gewerkt met parallelle en continue proefsleuven. De vijf sleuven zijn 2 meter breed en werden parallel aan de oostelijke grens van het onderzoeksgebied gegraven. De oriëntatie van de sleuven is noordwest-zuidoost. De afstand van middenpunt tot middenpunt tussen de sleuven bedraagt maximaal 15 m. De onderzochte oppervlakte beslaat 379 m2. Daarvan werd 342,50 m2 onderzocht in de vorm van 18 parallelle proefsleuven. Er werd één kijkvenster gegraven aan de oostelijke zijde van werkput 2. Het kijkvenster werd gegraven om een adequate identificatie van de aanwezige sporen toe te laten. Het heeft een totale oppervlakte van 36,5 m2 . Er werd ten opzichte van de te onderzoeken oppervlakte van 3560 m2 een dekkingsgraad van 10,65 % bereikt.
Het aangelegde vlak werd gescreend met de metaaldetector. Dit leverde geen vondsten op.
Verspreid over het onderzoeksgebied werden 5 profielkolommen geregistreerd.
Om de aangetroffen sporen te onderzoeken op het vlak van aard, functie en bewaring werden 8 sporen gecoupeerd.
Er werden geen stalen ingezameld.

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Fodio bvba

Bronnen

Bron: DE BEENHOUWER J., ARCKENS M. & GEELEN N. 2021: Nota Dessel Kuilstraat 43. Resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek, Fodio Folio 68, Wijnegem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kuilstraat 43 (Dessel)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Dit leverde slechts enkele slecht bewaarde archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Kuilstraat 43 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074405 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.