Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek N174 zone Noord A1

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074425
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074425

Beschrijving

Naar aanleg van de geplande heraanleg van de N174 aan het kruispunt met de E313, vond een archeologisch vooronderzoek plaats binnen het plangebied A1, bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. 

In totaal werd ca. 351 m2 van het noordelijke terrein onderzocht door middel van zes proefsleuven en een groot kijkvenster. Dit komt neer op ca. 11,3% van de geplande werken (3120 m2). Vier sleuven lagen parallel aan elkaar en twee sleuven waren haaks op deze sleuven gericht. 

Om de bodemopbouw te bestuderen zijn er vijf profielkolommen aangelegd.

Om een indruk te krijgen van de aard en conservering zijn enkele grondsporen met de hand gecoupeerd.

Gezien het gering aantal archeologisch aangetroffen sporen zijn er geen stalen genomen. Vondsten waren niet aanwezig.

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: SIEMONS J. & VALENTIJN P. 2021: N174, Laakdal. Zone noord A1. Een Nota, VEC Nota 649, Geel.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nieuwe Baan - Steenweg op Meerhout - Nijverheidsweg (Laakdal)
Naar aanleg van de geplande heraanleg van de N174 aan het kruispunt met de E313, vond een archeologisch vooronderzoek plaats binnen het plangebied A1. Dit onderzoek bestond uit een proefsleuvenonderzoek dat sporen uit WO II aan het licht bracht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek N174 zone Noord A1 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074425 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.