Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Hoogboomsesteenweg 92

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074428
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074428

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een nieuwbouwproject, is binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 4 parallelle proefsleuven van 3 tot 3,5 m breed met een noordwest-zuidoost oriëntering aangelegd. De onderlinge afstand tussen de proefsleuven bedraagt 15 m. Daarnaast zijn nog 2 kijkvensters aangelegd. In totaal is ca. 380 m2 opengelegd zodat iets minder dan 12,5% van het te onderzoeken gebied is open gelegd. 

Er zijn 2 profielputten aangelegd van 1 m breed, die tot 30 cm in de C-horizont reikten. 

In de vier sleuven zijn in totaal 24 sporen geregistreerd.

Vondsten zijn niet aangetroffen. Monsters (stalen) zijn vanwege het ontbreken van sporen waarvan de vulling zich hiertoe leent, niet genomen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: LARes bvba

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E.N.A., BECKERS C. & MONDEN A. 2021: Proefsleuvenonderzoek aan de Hoogboomsesteenweg te Kalmthout, LAReS-rapport 463, Halle-Zoersel.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoogboomsteenweg 92 (Kapellen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een nieuwbouwproject, is binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit leverde geen relevante archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Proefsleuvenonderzoek Hoogboomsesteenweg 92 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074428 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.