Gebeurtenis

Opgraving Kerkstraat 2

noodopgravingen, toevalsvondsten
ID
1074438
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074438

Beschrijving

Tijdens afbraakwerken voor een nieuwbouwproject werden bij het uitbreken van de kelders de muurresten gevonden van het laatmiddeleeuwse kasteel van Rumst waarvan de locatie in de vergetelheid was geraakt.

De muurresten werden verder blootgelegd met een graafmachine. Hierbij werd vertrokken van de zichtbare stukken muur, en werden de structuren geleidelijk gevolgd. Naargelang de praktische nood werden zowel brede als smalle kraanbakken gebruikt, steeds met vlakke rand. Hierbij werd niet de
volledige te bebouwen oppervlakte opengelegd.

De muurresten werden verder manueel met de schop vrijgelegd en met een truweel en harde en zachte borstels opgeschoond. De muurresten en profielen werden gefotografeerd en digitaal gegeorefereerd opgemeten met een Robotic Total Station (RTS) en GPS-RTK toestel in Lambert 72. De
hoogtes werden geregistreerd in TAW (Tweede Algemene Waterpassing), met minimum GPS nauwkeurigheid. De aanwezige archeologische resten werden manueel beschreven.

Er zijn geen relevante archeologische vondsten geregistreerd. De baksteenformaten en de natuurstenen fragmenten zijn door specialisten geanalyseerd. Er gebeurde geen staalname. 

De muurresten worden zoveel als mogelijk in situ bewaard en geselecteerde muurfragmenten zullen worden opgenomen in een permanente tentoonstelling. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN GILS M. 2021: Het kasteel van Rumst. Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 178, Brussel.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkstraat 2 (Rumst)
Tijdens afbraakwerken voor een nieuwbouwproject werden bij het uitbreken van de kelders de muurresten gevonden van het laatmiddeleeuwse kasteel van Rumst waarvan de locatie in de vergetelheid was geraakt.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Kerkstraat 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074438 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.