Gebeurtenis

Proefsleuven Eksterlaar

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074441
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074441

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een cohousingproject, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het plangebied. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 5 min of meer parallelle proefsleuven van 2 m breed met een noord-zuid oriëntering en 1 proefsleuf van 2 m breed met een O-W oriëntering uitgegraven. Er werd in totaal 720 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met 14,5 % van het gehele plangebied. Er werden kijkvensters aangelegd in de vorm van verbreding van de proefsleuven. 

Verspreid over het terrein werden drie profielputten aangelegd, teneinde een goed beeld te verkrijgen van de aanwezige bodemopbouw.

Er is slechts 1 spoor geregistreerd dat later bij het couperen natuurlijk bleek. Verder zijn geen sporen of vondsten geregistreerd. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: ADRIAENSEN J. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Deurne, Eksterlaar: verslag van resultaten, Rapport 0684, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Eksterlaar (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een cohousingproject, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het plangebied. Dit leverde geen relevante archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Proefsleuven Eksterlaar [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074441 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.