Gebeurtenis

Opgraving Varsenareweg

natuurwetenschappelijk onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1074456
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074456

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande realisatie van een woonverkaveling werd een archeologisch onderzoek in Jabbeke uitgevoerd. In 2017 had al een vooronderzoek plaatsgevonden op het projectgebied.  In het noordwestelijke gedeelte werden daarbij archeologisch relevante sporen aangetroffen. Voor dit deel werd een opgraving uitgevoerd. De advieszone met een oppervlakte van ca. 1.307 m² werd vlakdekkend onderzocht door middel van drie werkputten. Er werden ook stalen genomen voor een natuurwetenschappelijk onderzoek. 

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: Billemont J., De Mulder J., Schellens S., Bakx R. & Schelkens N. 2020: Archeologische opgraving Jabbeke, Varsenareweg, BAAC-rapport 1270, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Varsenareweg (Jabbeke)
Tijdens de opgraving werden greppels, hooimijtgreppels, kuilen, paalkuilen, poelen, een waterkuil en natuurlijke sporen aangetroffen. In enkele van de paalkuilen konden structuren onderscheiden worden zoals de structuur van bijgebouwen/ spiekers. Deze sporen zijn te dateren in de middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Varsenareweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074456 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.