Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Fluxytracé Jezus Eik-Maleizen

radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1074512
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074512

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanleg van een gasleiding werd een archeologisch onderzoek in de vorm van een begeleiding uitgevoerd. Dit onderzoek kaderde in een ruimer onderzoek waarin reeds een bureaustudie, paleolandschappelijk bodemonderzoek en een veldkartering werden uitgevoerd in 2015-2016.De volledige lengte van de nieuw te realiseren leiding bedroeg 7,8 km. Met een volledige breedte van de werfzone van gemiddeld 20 m is de totale oppervlakte dus 15,7 ha. Hiervan werd 6,44 ha onderzocht, dit komt overeen met ongeveer 3,2 kmv an de volledige lengte. Er werden in totaal negen verschillende werkputten aangelegd. Bij elke noemenswaardige onderbreking werd een nieuw werkputnummer gegeven. Meestal was dit op plaatsen waar het tracé een weg of een waterloop kruiste.

Er werd een 14C-onderzoek, een slakonderzoek en een antracologisch onderzoek uitgevoerd. Het maaiveld is met een metaaldetector onderzocht.

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: Steenhoudt M. 2019: Archeologische opgraving Jezus Eik-Maleizen, Fluxytracé, BAAC-rapport 1084, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Evaluerend terreinonderzoek Hoeilaart

Hoeilaart, Overijse (Vlaams-Brabant)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoeilaart, Overijse (Vlaams-Brabant)
Naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe gasleiding werd een archeologische opgraving uitgevoerd. Tijdens de opgraving werden in totaal 54 sporen opgetekend. Deze sporen zijn aan het productieproces van houtskool of ijzer te linken. Ze dateren vanaf de vroege middeleeuwen tot de 20ste eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek Fluxytracé Jezus Eik-Maleizen [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074512 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.