Gebeurtenis

Vlakdekkende opgraving Schaafstraat 127

zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen
ID
1074521
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074521

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief vooronderzoek vond binnen het projectgebied een vlakdekkende opgraving van een meerperiodensite plaats.

Er werden 13 werkputten aangelegd met een noordwest-zuidoost oriëntatie voor een totale oppervlakte van ca. 9.067 m². Het archeologisch vlak werd aangelegd tussen + 5,96 (in het noorden) en + 4,90 m TAW (in het zuiden). Dit bevond zich tussen de 50 en 70 cm onder het maaiveld (+ 6,48 m TAW in het noorden en + 5,58 m TAW in het zuiden).

Binnen het plangebied werden vier bodemprofielen geregistreerd.

Er werd geen selectie van de vondsten op het terrein doorgevoerd. Alle vondsten werden ingezameld, met uitzondering van deze aangetroffen in de bouwvoor.

Elk relevant spoor werd bemonsterd, zodoende de wetenschappelijke onderzoeksvraagstellingen beantwoord kunnen worden. Op deze manier zijn 37 bulkstalen verzameld. 

Tijdens de archeologische opgraving werden in totaal 384 spoornummers uitgedeeld (exclusief natuurlijke en subrecente sporen).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: VANDERCRUYSSEN M. 2021: Eindverslag opgraving Puurs, Schaafstraat, BAAC Vlaanderen Rapport 1740, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Archeologisch vooronderzoek Schaafstraat

Schaafstraat (Puurs-Sint-Amands)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schaafstraat 127 (Puurs-Sint-Amands)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief vooronderzoek vond binnen het projectgebied een vlakdekkende opgraving van een meerperiodensite plaats.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vlakdekkende opgraving Schaafstraat 127 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074521 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.