Gebeurtenis

Opgraving De Schrans II

palynologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1074536
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074536

Beschrijving

Naar aanleiding van een verkavelingsvergunningaanvraag werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. In 2016 is een prospectie met ingreep in de
bodem uitgevoerd (proefsleuven). Resten van een vermoedelijk middeleeuwse nederzetting kwamen aan het licht daarom werd een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving ter hoogte van de sporenrijke zone noodzakelijk geacht. Tijdens de opgraving zijn in totaal vijf opgravingsputten met een totale oppervlakte van circa 7450 m2 onderzocht.

Er is een macrobotanisch- en pollenonderzoek en een dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd. De vlakken en de sporen zijn, indien relevant, met een metaaldetector afgezocht.

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: Brouwer M. 2020: Lille, de Schrans: Een plaatsvast middeleeuws erf (opgraving), BAAC-rapport A-16.0138, ’s-Hertogenbosch.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting:


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving De Schrans II [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074536 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.