Gebeurtenis

Schansstraat II

natuurwetenschappelijk onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1074538
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074538

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande realisatie van 17 woningen en 26 appartementen aan de Schansstraat in Mol werd een archeologische onderzoek uitgevoerd. In 2017 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er geadviseerd om het vervolgonderzoek (opgraving) enkel over de noordelijke zone van het projectgebied uit te voeren. De zuidelijke zone van het projectgebied bleek uit het bodemkundige en landschappelijke onderzoek vermoedelijk een depressie of beekvallei te zijn. Het terrein met een totale oppervlakte van 3.950 m² is vlakdekkend onderzocht door middel van vier werkputten. Er werden ook een palynologisch, macrobotanisch, dendrochronologisch en C14-onderzoek uitgevoerd. Met behulp van een metaaldetector werd er ook gezocht naar metaalvondsten.

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: Linten S. & Verrijckt J. 2020: Archeologische opgraving Mol, Schansstraat, BAAC-rapport 1468, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schansstraat (Mol)
Naar aanleiding van de geplande realisatie van 17 woningen en 26 appartementen aan de Schansstraat in Mol werd een archeologische opgraving uitgevoerd. Er zijn vondsten van de ijzertijd tot de nieuwste tijd gedaan. Het gaat om grachten en greppels, kuilen en paalkuilen, waterputten en muur- en uitbraaksporen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Schansstraat II [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074538 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.