Gebeurtenis

Vooronderzoek Spoorwegstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, proefputten i.f.v. steentijdartefactensites, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1074550
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074550

Beschrijving

De resultaten van landschappelijk booronderzoek (29 boorpunten) gaven aanleiding om over te gaan tot een verkennend booronderzoek (95 boringen). Binnen één deelgebied leverde dit een positief boorresultaat op. In deze zone werd een waarderend booronderzoek uitgevoerd bestaande 16 boringen en 1 proefput. Gezien er geen verdere indicaties voor de aanwezigheid van steentijdartefactensites werd vastgesteld, werden alle deelgebieden onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek bestaande uit 18 proefsleuven.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV; VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC); J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: DOUCET A. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Boutersem, Spoorwegstraat, rapport 0578, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Spoorwegstraat (Boutersem)
Binnen drie deelgebieden werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Deze bestond uit een landschappelijk booronderzoek, een archeologisch booronderzoek, een proefputtenonderzoek in functie van artefactensites en een proefsleuvenonderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Spoorwegstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074550 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.