Gebeurtenis

Opgraving Papenhoek

metaaldetectie, natuurwetenschappelijk onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1074560
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074560

Beschrijving

Naar aanleiding van rioleringswerken en de aanleg van een collector ter hoogte van de Papenhoek te Oostkamp werd een archeologische opgraving uitgevoerd (na de uitvoer van een vooronderzoek). Het terrein met een totale oppervlakte van 665 m² werd vlakdekkend onderzocht door middel van één werkput. Het maaiveld bevond zich gemiddeld op een hoogte van 13,7 m + TAW. Het vlak werd aangelegd op een gemiddelde diepte van 60-70 cm onder dit maaiveld. Met behulp van een metaaldetector (Tesoro Silver) werd naar metaalvondsten gezocht. Bij het archeologisch onderzoek van de vindplaats Oostkamp-Papenhoek werden vier zeefstalen, geselecteerd voor archeobotanisch onderzoek. Uit deze stalen is materiaal geselecteerd voor koolstofdatering. Tijdens het veldwerk bleek één van de stalen rijk aan verbrand bot.

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: Van der Dooren L. 2020: Archeologische opgraving Oostkamp, Papenhoek, BAAC-rapport 1389, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Papenhoekstraat (Oostkamp)
Naar aanleiding van rioleringswerken en de aanleg van een collector ter hoogte van de Papenhoek te Oostkamp werd een archeologische opgraving uitgevoerd. De aangetroffen sporen zijn te dateren van de late bronstijd tot de Romeinse periode. Enkele vierpalige- en vijfpalige- spiekers, een bijgebouwstructuur en enkele greppels konden herkend worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Papenhoek [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074560 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.