Gebeurtenis

Opgraving Adegem-Dorp II

metaaldetectie, natuurwetenschappelijk onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1074565
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074565

Beschrijving

In kader van een verkaveling werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Een prospectie met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven had namelijk aangetoond dat een opgraving aangewezen was. Het te onderzoeken terrein had een oppervlak van ca. 7900m². In totaal werden drie oost-west georiënteerde werkputten aangelegd voor de vlakdekkende opgraving. 

Er zijn stalen genomen met het oog op dendrochronologisch onderzoek. Daarnaast werd ook een bulkstaal genomen voor een archeobotanische analyse van macroresten en pollenbakken werden verzameld voor het palynologisch onderzoek. Het vlak is ook onderzocht aan de hand van een metaaldetector.

Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: Vanhoutte C.. 2019: ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING ADEGEM DORP, Monument Vanderkerckhove-rapport 2019/13, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Adegem-Dorp (Maldegem)
In kader van een verkaveling werd een archeologisch opgraving uitgevoerd. De archeologische opgraving heeft in totaal 336 sporen opgeleverd. Het gaat om 206 paalkuilen, 26 kuilen, 2 waterputten, 3 waterkuilen, 53 gracht- en greppelsegmenten alsook 41 natuurlijke sporen en 5 verstoringen. De sporen zijn Romeins en postmiddeleeuws.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Adegem-Dorp II [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074565 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.